Informasjon om verv

Nåværende styremedlemmer forteller om sine verv

Jeg heter Johanne, går 3. avdeling, og er styreleder i JSU. Som styreleder har jeg et overordnet ansvar for styret og økonomien. Jeg skal passe på at hjulene i utvalget går rundt, og at alle utfører sine verv på en tilfredsstillende måte. I tillegg er jeg ansvarlig for at styre- og allmøter blir holdt. I disse tider er det jeg som har holdt den første kontakten med fakultetet ang. eksamen, masterinnlevering, utveksling og alle de spørsmålene dere studenter har måtte hatt. Det er min oppgave å samle styret for å kunne diskutere studentenes interesser på best mulig vis før JSU kommer med en uttalelse. For meg er det viktig å presisere at når man er styremedlem så må man kanskje bruke mye tid på å fremme studentenes interesser. Selv om jeg egentlig burde brukt all min tid på skolearbeid, må arbeidet til JSU bli utført. Dette er fordi studentenes synspunkter og meninger må bli hørt. Det er et tidkrevende verv, men meget gøy når man kommer inn i det. Jeg anbefaler virkelig å stille til valg når den tid kommer❤️
Jeg heter Tuva, og jeg har vært nestleder, ansvarlig for fagråd og representant i Studieutvalget (SU). Å ha et verv i JSU syns jeg generelt er givende fordi man kan være med på å endre studietilbudet til det bedre. Man får en mer inngående forståelse av hvordan fakultetet er organisert og hvordan vi i JSU kan bidra med innspill til ledelsen og forbedre studiet. Det er spesielt gøy når man ser at innspill fra JSU faktisk er med på å gjøre en forskjell! Som ansvarlig for fagråd har jeg fått muligheten til å arrangere et møte med JSU Oslo og Bergen i Tromsø, faglig så vel som sosialt. Som representant i SU har jeg stemmerett over saker som tas opp her. Saker vi har diskutert det siste året er blant annet endring av praksisordning på 4. avdeling, overgangen fra lovsamling til lovdata, endring av eksamensordning, endring av pensum osv. Jeg har fått mange gode erfaringer av å ha verv i JSU, og jeg anbefaler dere sterkt å stille til valg!
Mitt navn er Mariann Ryvold og jeg går 4. Avdeling. Jeg er ansvarlig for Jusspust og undervisningsprisen. Jusspust er en kampanje mot negativt karakterpress som er veldig viktig for JSU. Som jusspustansvarlig har jeg arrangerert diverse aktiviteter der fokuset har vært på at studentene skal kunne ta seg et pust i bakken. Det har også vært viktig å videreformidle til studentene at du får jobb uten å ha a-b snitt (!!). Vervet er veldig åpent og det er rom for å være kreativ, så her er det mange muligheter. Som ansvarlig for undervisningsprisen har min oppgave vært å samle info om alle seminarledere, forelesere og begynnerkollokvieledere og deretter lage stemmeskjema. Etter at stemmene er telt opp skal vinnerne kåres på Isbjørnballet. Fordelen med å være med i JSU har for min del vært at jeg har fått en unik mulighet til å ha innvirkning på studiehverdagen. Det har vært et veldig lærerikt år, og jeg anbefaler alle å stille til valg!
Hei dere, jeg heter Anna Sandbakken og jeg går 3. avdeling. For meg har JSU vært en fantastisk måte å kunne engasjere seg i for at min og andres studiehverdag skal være best mulig. Jeg har blitt kjent med masse fine studenter og ansatte på fakultetet. Min tid som styremedlem har vært utrolig lærerikt og inspirerende. Innenfor JSU er jeg kontorkaptein, velferdsansvarlig og internrepresentant for fakultetsstyret. Som kontorkaptein har jeg ansvaret for å dele ut kontorplasser til studenter hvert semester og overholde at de som har fått tildelt kontor følger reglementet. I mitt verv som velferdsansvarlig har jeg ansvar for kjøkkenfasilitetene våre og at reglementet overholdes der. Et veldig koselig verv. Så til sist, men absolutt ikke minst er jeg internrepresentant for fakultetsstyret. Fakultetsstyret er det øverste styret på det juridiske fakultet. Innad i styret er jeg studentenes representant og jobber særlig for å fremme saker der studenten er i fokus. Som studentrepresentant er jeg like mye inkludert i møtet og har lik stemmerett som de andre. Det er en utrolig lærerik (og gøy) ting å få være med på. Det som kanskje har vært det beste jeg har fått oppleve i år, var da jeg var med på å diskutere og stemme på eksamensendringene som ble vedtatt nå for noen uker siden. Håper du stiller til valg!
Jeg heter Simon, går andreavdeling og sitter i styret i JSU hvor jeg har verv som tillitsvalgtsansvarlig og økonomiansvarlig. Som tillitsvalgtansvarlig er jeg (hoved)ansvarlig for tillitsvalgtsordningen som JSU har. De viktigste oppgavene er å få valgt tillitsvalgte til hver avdeling, arrangere et opplæringsseminar for de tillitsvalgte, arrangere to lunsjmøter mellom avdelingslederne og de tillitsvalgte, og ellers fungere som et bindeledd mellom de tillitsvalgte og JSU. Det er et artig og givende verv, som gjør at man blir kjent med nye personer på tvers av avdelingene. Man får også en større innsikt i hvorfor en god tillitsvalgtsordning er nødvendig for kvalitetssikringen av studiet. Selv fikk jeg en interesse for JSU etter å ha vært tillitsvalgt på første avdeling, så om noen er nysgjerrige på JSU kan det å være tillitsvalgt være en god start. Som økonomiansvarlig har jeg ansvar for all økonomien til JSU. Det omfatter i all hovedsak å lage budsjett og regnskap, betale regninger og å søke om midler fra f.eks. Jurfak og Studentparlamentet. Mange tenker nok at det å være økonomiansvarlig er skummelt, krever erfaring og ikke minst at det er kjedelig. Selv hadde jeg ingen erfaring med slikt arbeid før jeg fikk vervet, men etter en liten lærekurve kom jeg kjapt inn i rutinene. På topp av vervene har jeg også de vanlige oppgavene i styret, derav å ta opp aktuelle saker, møte med fakultetet og ellers hjelpe de andre i styret når de trenger det. JSU medfører en del arbeid, men det er såpass givende og relevant for studiehverdagen at det ikke føles slik. Jeg sitter igjen med nye venner, erfaring og en større innsikt i hvordan fakultetet og universitet arbeider. Av den grunn vil jeg anbefale alle å stille til valg i styret! ☀️
Jeg heter Julia, er 21 år og går nå andre avdeling her i Tromsø. Det siste året har jeg vært markedsføringsansvarlig i JSU, samt at jeg har vært vara i Fakultetsutvalget. Gjennom vervet mitt som markedsføringsansvarlig har jeg hovedsaklig hatt ansvar for å legge ut informasjon på vår Instagram- og Facebook-konto, opprette arrangement og markedsføre disse. Jeg har satt i gang et arbeid med å lage rutiner på hvordan disse lages, slik at det blir et enklere arbeid for fremtidige vervinnehavere. Jeg har også jobbet med å designe ny roll-up til JSU, samt bestille inn effekter. Til slutt har jeg også satt meg inn i bruken av nettsidene våre, for å prøve å gjøre bruken av den mer tilgjengelig. Jeg har stortrives både med vervet mitt og som styremedlem i JSU. Det er stor frihet i hvordan du ønsker å gjøre enda mer ut av vervet, og arbeidsmengden er jevnt fordelt utover når vi har våre arrangementer (bollefredag hver måned, Jusspust-dager, Allmøte og eventuelt andre ting), som gjør det til et verv som er lett å kombinere med studiet. Som styremedlem i JSU er jeg også med på styremøter og lunsjmøter med fakultetet. Som student har det vært utrolig berikende å få være med på dette, i å innhente spørsmål og bekymringer fra studentene, og legge dette frem for fakultetet. Jeg ser hvor mye som har skjedd bare dette året for å ivareta studentene og gjøre vår studiehverdag bedre. Vervet som representant i Fakultetsutvalget vil dere få høre mer om senere disse ukene! Alt i alt har jeg hatt det kjempemorsomt i JSU, har blitt kjent med en virkelig trivelig gjeng, og har lært masse nyttig. Håper du stiller til verv som styremedlem, du vil ikke angre!
Jeg heter Frida og går tredje avdeling. Det siste året har jeg vært ansvarlig for fagkritisk rekke, et supplement for studentene ved JurFak her i Tromsø. Gjennom fagkritisk rekke ønsker vi å gi et mer variert og litt annet innblikk i jussen, enn den vi får gjennom å sitte på lesesalen hver dag. Det er et veldig gøy verv, der man får mye frihet til å selv velge hvem man vil kontakte og hvordan man skal gjøre det. Det et også et verv som passer fint å ha ved siden av skolen, ettersom man selv i stor grad velger hvor mye jobb det skal bli og når man vil gjøre arbeidet. Jeg er også vara i SU, som det vil komme informasjon om senere i presentasjonene! Utenom disse vervene har jeg også stortrives som styremedlem i JSU. Jeg anbefaler alle som snuser på et verv som styremedlem i JSU om å stille!