Fagkritisk Rekke

Fagkritisk rekke er et faglig supplement til studentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø.

Foredragene skal gi studentene et fagkritisk og forskningsrelatert innblikk i rettsvitenskapen. Formålet med foredragene er at de skal engasjere og inspirere studentene utenom det faglige tilbudet de får gjennom den ordinære undervisningen. Videre skal foredraget belyse tema som er dagsaktuelle og/eller lite behandlet gjennom pensumlitteraturen.

Foredragsholderne velges med omhu, og skal være respekterte navn innenfor det juridiske felleskap. Foredragene har en varighet på ca. 1 time og det er åpent for å stille spørsmål til foredragsholderen etter foredraget.

Fagkritisk rekke var opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom JSU Bergen, Oslo og Tromsø. Første foredragsrekke ble avholdt i 2012, hvor det overordnede tema var "metodelæren".

Foredragsholdere var;
- Stipendiat ved UiT Roger Stelander Magnussen
- Professor ved UiB Jørn Øyrehagen Sunde
- Professor ved UiO Hans Petter Graver

Andre gang Fagkritisk rekke ble avholdt i regi av de tre JSUene var i 2013 og 2014. Det overordnede tema var da "rettsikkerhet".

Foredragsholdere ved arrangementet i Tromsø var;
- Førsteamanuensis ved UiT Susann Funderud Skogvang, som snakket om samers rettssikkerhet.
- Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas, kontaktet av JSU Bergen, som snakket om ytringsfrihet og media.

De seneste årene har Fagkritisk rekke blitt arrangert i regi av JSU Tromsø og vi har hatt gleden av å kunne tilby en rekke spennende foredrag for studentene i Tromsø;
- "Må dommeren alltid dømme etter gjeldende rett?" - Professor Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet, UiO.
- "Den skjulte tvangen" - Førsteamanuensis Marius Storvik ved Det juridiske fakultet, UiT.
- "Domstolene og uavhengigheten" - Høyesterettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen.
- "Bak lukkede dører i Høyesterett" - Professor Jens Edvin A. Skoghøy ved Det juridiske fakultet, UiT.
- "Dommerens vurderinger" - Førsteamanuensis Jussi E. Pedersen ved Det juridiske fakultet, UiT.
- "Utviklingen mot overvåkningsstaten - konsekvenser for det liberale demokratiet" - tidligere Høyesterettsdommer Ketil Lund.
- "Høyesterett, grunnlovsreformen og håndhevelse av menneskerettighetene" - Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen.