Om oss

Juridisk studentutvalg Tromsø (JSU) har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø. JSU er med dette bindeleddet mellom studentene og fakultetet.

Vi arbeider for at det faglige innholdet i studiet holder et høyt nivå og for at studiehverdagen skal være best mulig for studentene. For å oppnå dette har vi jevnlig møter med fakultetsledelsen hvor vi tar opp aktuelle problemstillinger.

JSU består av et styre med styreleder og seks styremedlemmer som alle er valgt inn av studentene ved allmøtet. Mellom allmøtene er styret det øverste politiske organ for studentene ved fakultetet. Styrets medlemmer har ulike arbeidsoppgaver gjennom sine verv.

Ønsker du å gjøre en forskjell for studentene, delta i utfordrende og spennende studentpolitikk, samt få nyttig organisasjonserfaring? Vil du krydre din CV slik at du kan skille deg ut i mengden av arbeidssøkere? Still til valg på allmøtet!