Allmøtet

Allmøtet er det høyeste politiske organet for studentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø.

JSU innkaller til allmøte en gang for hvert semester, hvor studentene gis anledning til å være med på å bestemme hva JSU skal arbeide med. Her diskuteres aktuelle saker og styret redegjør for utført arbeid og pengebruk foregående semester. Styret fremlegger årsregnskap og budsjett for godkjenning, og dersom det foreslås vedtektsendringer er det allmøtet som vedtar disse. 

Under allmøtet velges styrets medlemmer, samt eksterne representanter til Fakultetsstyret og Studieutvalget. Det gjennomføres også valg av fakultetets representant i Studentparlamentet.

Alle studenter ved Det juridiske fakultet har stemmerett og kan stille til valg.