Jusspust

Jusspust er en kampanje mot karakterpress drevet i samarbeid mellom JSU Bergen, Oslo og Tromsø.

Formålet med kampanjen er å formidle til studentene at det ikke bare er karakterene som er avgjørende i en jobbsøkingsprosess, også andre egenskaper verdsettes av arbeidsgiver. Kampanjen skal oppmuntre studentene til å ha et mer avslappet forhold til karakterene, hvilket vi tror vil føre til en bedre studiehverdag og et større læringsutbytte.

En undersøkelse utført av Juristforbundet i 2013 viser at store deler av studentene på jussen har et forhold til karakterer som får negativ konsekvens for konkurransekulturen ved fakultetene, og i ytterste konsekvens studentenes psykiske helse. Dette tror vi har en sammenheng med at studentene har et uriktig bilde av mulighetene i arbeidsmarkedet og hvilke krav som stilles til karakterer for å få jobb etter endt studie.

Gjennom kampanjen har vi vært i kontakt med en rekke jurister, fra både privat og offentlig sektor, og disse er alle enige om én ting: Man må puste ut.

For å se intervjuene våre, sjekk ut kampanjenes Facebookside.