Aktiviteter

JSU har en rekke aktiviteter og ordninger for studentene ved Det juridiske fakultet. Hensikten med disse er å legge til rette for et best mulig studiemiljø for studentene faglig, så vel som sosialt.

Blant disse finner du tillitsvalgtordningen, Fagkritisk rekke, Jusspust, undervisningsprisen, faste kontorplasser for masterstudentene og tildeling av støttemidler.