Forside

VÅRT ARBEID

Vårt vedtektsfestete formål er å ivareta og fremme interessene til studentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Vi tar opp alle saker som er egnet til å fremme disse formål. Våre hovedoppgaver er knyttet til studiekvalitet og studiemiljø. Videre fungerer vi som bindeledd mellom studentene og fakultetet.

Studiekvalitet

I tett samarbeid med fakultetet arbeider vi for å kvalitetssikre studiet i rettsvitenskap. Vårt siktemål er at studentene skal få størst mulig læringsutbytte, samt at Det juridiske fakultet i Tromsø skal være konkurransedyktig på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Studiemiljø

For at studentene skal få best mulig utbytte av studiehverdagen er det viktig med et godt studiemiljø. Det juridiske fakultet er kjent for sitt gode studiemiljø, hvilket er et resultat av målrettet arbeid fra fakultetets side og de ulike studentorganisasjonene ved fakultetet.  

Bindeledd

JSU er bindeleddet mellom fakultetet og studentene. Vi arbeider tett med fakultetet for å ivareta studentenes interesser og er blant annet representert i Studieutvalget og Fakultetsstyret. Videre er tillitsvalgtordningen vårt viktigste verktøy i dette arbeidet, samt arbeidet for høyest mulig studiekvalitet og et godt studiemiljø.

VI STÅR ALLTID TIL RÅDIGHET

For å ivareta alle studentenes interesser på en best mulig måte er vi avhengige av innspill fra dere. Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser står vi alltid til rådighet.