Tillitsvalgte

1. Avdeling

Laura Dabic
Helle Amundsen

2. Avdeling

Sanne Irene Jensvoll
Johan Abrahamsen

3. Avdeling

Nilofar Anwar
Ira Monja Helen Johansen

4. Avdeling

Solveig Bøe
Ulrik Ask Arfwedson

5. Avdeling

Marita H Slåttkjær Pedersen
Linn Birgitte Njuolla Eliassen

LL.M. og NOMPEL

LL.M.: Marine Borot
NOMPEL: Emilie Tretow Busellato