Tillitsvalgte

1. Avdeling

Marie Moen
Adrian Mathiesen

2. Avdeling

Frida Strande Olsen
Espen Hansen

3. Avdeling

Marie Solberg
Elise Nikoline Lindgård

4. Avdeling

Anders Holberg Hansen
Fredrik Stenstrøm

5. Avdeling

Amanda Gamst
Øyvind Grindberg Helseth

LL.M.

Davinio Dwarkasing