Tillitsvalgte

1. Avdeling

Marie Moen

Adrian Mathiesen

2. Avdeling

Frida Strande Olsen

Espen Hansen

3. Avdeling

Marie Solberg

Elise Nikoline Lindgård

4. Avdeling

Anders Holberg Hansen

Fredrik Stenstrøm

5. Avdeling

Amanda Gamst

Øyvind Grindberg Helseth

LL.M.

Davinio Dwarkasing