Styret i JSU

Styret i JSU skal bestå av syv faste styremedlemmer, inkludert styrets leder. Disse velges inn av allmøtet og sitter i styret ordinært for to semester av gangen, med mulighet for å stille til gjenvalg. Det er ønskelig at styrets medlemmer gjenspeiler studentmassen som helhet med tanke på kjønn og avdeling. 

Styrets arbeid er mangfoldig og må ses i sammenheng med det overordnede formål til studentutvalget – å bedre den faglige kvaliteten på studiet. Som styremedlem i JSU har hvert enkelt styremedlem en særskilt ansvarsoppgave i tillegg til ordinært styrearbeid. Arbeidsoppgaver med varig karakter skilles som regel ut i egne verv, mens arbeid med mindre grad av kontinuitet er ordinært styrearbeid som kommer i tillegget til vervet. Styrets medlemmer har taushetsplikt og mottar honorering fra fakultetet. Per 01.01.2018 honoreres styremedlemmene med 12500 i semesteret og leder med 25000.

Styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø består fra 01.01.18 av:

Johanne Grov Eilertsen – Styreleder
Tuva Kriznik Sørensen – Nestleder, Fagrådskordinator, intern representant i Studieutvalget
Simon Christoffersen – Ansvarlig for økonomi og tillitsvalgtordningen
Julia Johnsen Halsebø – Markedsføringsansvarlig og intern vara i fakultetsstyret
Mariann Ryvold – Ansvarlig for Jusspust og undervisningsprisen
Anna Sandbakken – Ansvarlig for velferd, lesesal og internrepresentant i Fakultetsstyret
Frida Mokkelbost – Ansvarlig for Fagkritisk rekke og intern vararepresentant i Studieutvalget