Styret i JSU

Styret i JSU skal bestå av syv faste styremedlemmer, inkludert styrets leder. Disse velges inn av allmøtet og sitter i styret ordinært for to semester av gangen, med mulighet for å stille til gjenvalg. Det er ønskelig at styrets medlemmer gjenspeiler studentmassen som helhet med tanke på kjønn og avdeling. 

Styrets arbeid er mangfoldig og må ses i sammenheng med det overordnede formål til studentutvalget – å bedre den faglige kvaliteten på studiet. Som styremedlem i JSU har hvert enkelt styremedlem en særskilt ansvarsoppgave i tillegg til ordinært styrearbeid. Arbeidsoppgaver med varig karakter skilles som regel ut i egne verv, mens arbeid med mindre grad av kontinuitet er ordinært styrearbeid som kommer i tillegget til vervet. Styrets medlemmer har taushetsplikt og mottar honorering fra fakultetet. Per 01.01.2018 honoreres styremedlemmene med 12500 i semesteret og leder med 25000.

Styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø består fra 01.08.22 av:

Simon Christoffersen – Styreleder

Klara Bugge Kaspersen – Nestleder og intern representant i Fakultetsstyret

Eline Kvandahl – Ansvarlig for økonomi, fagrådskoordinator og 2. vara i Studieutvalget

Ingrid Jakobsen – Ansvarlig for markedsføring, velferdsansvarlig og 1. vara i Studieutvalget

Johan Abrahamsen –  Tillitsvalgtansvarlig, ansvarlig for undervisningsprisen og 1. vara i Fakultetsstyret

Vetle Stenstrøm – Ansvarlig for fagkritisk rekke og intern representant i Studieutvalget

Ira Monja Helen Johansen – Ansvarlig for Jusspust, kontorkaptein og 2. vara i Fakultetsstyret

Simon Christoffersen – Leder
Klara Bugge Kaspersen – Nestleder og intern representant i Fakultetsstyret
Eline Kvandahl – Ansvarlig for økonomi, fagrådskoordinator og 2. vara i Studieutvalget
Ingrid Jakobsen – Ansvarlig for markedsføring, velferdsansvarlig og 1. vara i Studieutvalget
Johan Abrahamsen –  Tillitsvalgtansvarlig, ansvarlig for undervisningsprisen og 1. vara i Fakultetsstyret
Vetle Stenstrøm – Ansvarlig for fagkritisk rekke og intern representant i Studieutvalget
Ira Monja Helen Johansen – Ansvarlig for Jusspust, kontorkaptein og 2. vara i Fakultetsstyret