Styret i JSU

Styret i JSU skal bestå av syv faste styremedlemmer, inkludert styrets leder. Disse velges inn av allmøtet og sitter i styret ordinært for to semester av gangen, med mulighet for å stille til gjenvalg. Det er ønskelig at styrets medlemmer gjenspeiler studentmassen som helhet med tanke på kjønn og avdeling. 

Styrets arbeid er mangfoldig og må ses i sammenheng med det overordnede formål til studentutvalget – å bedre den faglige kvaliteten på studiet. Som styremedlem i JSU har hvert enkelt styremedlem en særskilt ansvarsoppgave i tillegg til ordinært styrearbeid. Arbeidsoppgaver med varig karakter skilles som regel ut i egne verv, mens arbeid med mindre grad av kontinuitet er ordinært styrearbeid som kommer i tillegget til vervet. Styrets medlemmer har taushetsplikt og mottar honorering fra fakultetet. Per 01.01.2018 honoreres styremedlemmene med 12500 i semesteret og leder med 25000.

Styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø består fra 01.08.21 av:

Simon Christoffersen – Styreleder

Julia Johnsen Halsebø – Nestleder og intern representant i Fakultetsstyret

Leykun Thomassen – Ansvarlig for økonomi og intern representant i Studieutvalget

Alexander Apeland – Ansvarlig for markedsføring, kontorkaptein og 1. vara i Studieutvalget

Anja Fjetland –  Tillitsvalgtansvarlig og 1. vara i Fakultetsstyret

Charlotte Voje Heieren – Ansvarlig for Fagkritisk rekke, ansvarlig for undervisningsprisen,  velferdsansvarlig og 2. vara i Studieutvalget

Oda Lauksund Engamo – Ansvarlig for Jusspust, Fagrådskoordinator og 2. vara i Fakultetsstyret

Simon Christoffersen, styreleder
Julia Johnsen Halsebø, nestleder og intern representant i Fakultetsstyret
Leykun Thomassen, ansvarlig for økonomi og intern representant i Studieutvalget
Alexander Apeland, ansvarlig for markedsføring, kontorkaptein og 1. vara i Studieutvalget
Anja Fjetland –  Tillitsvalgtansvarlig og 1. vara i Fakultetsstyret
Charlotte Voje Heieren, ansvarlig for Fagkritisk rekke, ansvarlig for undervisningsprisen,  velferdsansvarlig og 2. vara i Studieutvalget
Oda Lauksund Engamo, ansvarlig for Jusspust, Fagrådskoordinator og 2. vara i Fakultetsstyret