Kontorplasser

Studentene ved Det juridiske fakultet er så heldige å ha tilgang til faste arbeidsplasser mot slutten av studieløpet. Formålet med ordningen er "å gi gode lese- og skriveforhold for studenter som skriver masteroppgave", jf. Reglement for faste arbeidsplasser for studenter ved det juridiske fakultet § 1.

Juridisk Studentutvalg ved Kontorkaptein har ansvaret for ordningen. Dette innebærer blant annet å administrere søknadsprosessen, tildeling av faste arbeidsplasser, praktisere reglementet for arbeidsplassene, herunder påse at dette overholdes av studentene. Det er også JSU som utarbeider og eventuelt oppdaterer regelverket.

De faste arbeidsplassene er på Teorifagbygg hus 4 og 5 og Modulbygget.

Reglementet for de faste arbeidsplasser finner du her.