Kontorplasser

Studentene ved Det juridiske fakultet er så heldige å ha tilgang til faste kontorplasser mot slutten av studieløpet. Formålet med ordningen er "å gi gode lese- og skriveforhold for studenter som skriver masteroppgave", jf. Reglement for faste lesesalsplasser for studenter på masterstudiet i rettsvitenskap § 1.

Juridisk Studentutvalg ved Kontorkaptein har ansvaret for ordningen. Dette innebærer blant annet å administrere søknadsprosessen, tildeling av kontorplasser, praktisere reglementet for kontorplassene herunder påse at dette overholdes av studentene. Det er også JSU som utarbeider og eventuelt oppdaterer regelverket.

Kontorplassene er på Teorifagbygget hus 5, plan 4, Modulbygget, Øvre Lysthus på campus og Nordlysobservatoriet ved Prestvannet.

Reglementet for de faste kontorplassene finner du her.