Referat

Referat 13.08.15

Posted on

Referat fra studieårets første styremøte er lagt ut under «Referater». Styret diskuterte blant annet tillitsvalgtordningen, kontorplasser og podcast. I tillegg behandlet vi søknad på økonomiske midler fra Juristforeningen og vedtok målsetninger for det kommende studieåret.