Nyheter

Oppdatert reglement for bruk av kjøkkenkroken

Posted on

Reglement for bruk av kjøkkenkroken 1. JSU har det overordnede ansvaret for kjøkkenkroken og her gjelder kardemommeloven. 2. Rydd opp og vask opp etter deg selv. Dette er din jobb dersom du velger å benytte deg av kjøkkenkroken. 3. Ta rene kopper ut av oppvaskmaskinen før du setter inn skitne. 4. Sett på oppvaskmaskinen om […]

Nyheter

JSU har avholdt semesterets første styremøte!

Posted on

Juridisk Studentutvalg Tromsø har avholdt semesterets første styremøte. Referatet kan leses her. Styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø, høstsemesteret 2017. Fra venstre: Ivanna Frostad Ulriksen – Tillitsvalgtansvarlig. Anna-Maria Feodoroff – Representant i fakultetsstyret og velferdsansvarlig. Øyvind Grindberg Helseth – Nestleder og kontorkaptein. Patrick Oware – Leder. Kristin Tandy – Ansvarlig for Jusspust og vararepresentant i fakultetsstyret […]

Allmøte

Dagsorden allmøte vår 2017

Posted on

Tirsdag 4. april arrangerer JSU semesterets allmøte. Dagsaktuelle saker vil bli diskutert, budsjett og regnskap skal godkjennes og det skal velges fem nye styremedlemmer. Tradisjon tro blir det servert kaffe og boller med gult. Velkommen! Dagsorden for allmøtet finner du her.