La jurfak bestå

Ønsker du å forbli en Jurfak’er?

Posted on

I september i år ble en rapport fra NIFU publisert, som har gjennomgått organisasjons- og styringsstrukturen for hele UiT – Norges arktiske universitet. Rapporten gjennomgår dagens struktur, og resultatet av senere tids fusjoneringer med universiteter og høgskoler synes å ha skapt et dårligere utviklingspotensial for universitetet som enhet. Rapporten foreslår derfor omstrukturering, hvor det etableres […]

Nyheter

Studentparlamentet vedtok JSUs forslag!

Posted on

Studentparlamentet vedtok i går JSUs forslag om krav til begrunnelse ved tildelingen av semesteravgiftsmidlene: «Semesteravgiftsfordelingskomiteen skal i sin innstilling skriftlig og konkret begrunne hver enkelt søknad på bakgrunn av kriteriene i denne bestemmelsen og den enkelte søknads innhold. Begrunnelsene skal offentliggjøres.» JSU er fornøyd med at det omsider stilles krav om begrunnelse ved tildeling av […]