Studentparlamentet vedtok JSUs forslag!

Studentparlamentet vedtok i går JSUs forslag om krav til begrunnelse ved tildelingen av semesteravgiftsmidlene:

«Semesteravgiftsfordelingskomiteen skal i sin innstilling skriftlig og konkret begrunne hver enkelt søknad på bakgrunn av kriteriene i denne bestemmelsen og den enkelte søknads innhold. Begrunnelsene skal offentliggjøres.»

JSU er fornøyd med at det omsider stilles krav om begrunnelse ved tildeling av studentenes penger – over fire milloner kroner! Takk for støtte fra de andre studentutvalgene på UiT og studentene på Jurfak.

Kampanje mot negativt karakterpress

Kampanjen ble i dag lansert ved stand og informasjonsbrosjyrer, i tillegg til en foredragsrekke bestående av fakultetet, JSU, Prodekan for forskning i Oslo, Alf Petter Høgberg, og senter for karriere og arbeidsliv. 19.02 blir det paneldebatt om emnet med Presidenten i Juristforbundet, Prodekan for utdanning i Tromsø, og deltakere fra studentforeningene. Kampanjen vil videre bestå av kurs og informasjon om arbeidslivet ved konseptet «Ukas jurist». Dette går ut på at det i starten av hver uke vil bli publisert et intervju med en jurist i arbeidslivet. Formålet er å informerer studentene om mulighetene i arbeidsmarkedet, hvilket vi mener vil dempe det negative karakterpresset. Kampanjens slagord spiller på dette, se bildet under. Tanken er at det er flertallige muligheter for jurister i dagens arbeidsmarked, spørsmålet er derfor hvor vil du være god, hva er din nisje? Følg med på siden for eksempler fra arbeidslivet i tiden fremover!

stor logo 100x100 graa