JSU har avholdt semesterets første styremøte!

Juridisk Studentutvalg Tromsø har avholdt semesterets første styremøte. Referatet kan leses her.

Styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø, høstsemesteret 2017.

Fra venstre:
Ivanna Frostad Ulriksen – Tillitsvalgtansvarlig.
Anna-Maria Feodoroff – Representant i fakultetsstyret og velferdsansvarlig.
Øyvind Grindberg Helseth – Nestleder og kontorkaptein.
Patrick Oware – Leder.
Kristin Tandy – Ansvarlig for Jusspust og vararepresentant i fakultetsstyret og studieutvalget.
Tord Karlsen – Ansvarlig for Fagkritisk Rekke og undervisningsprisen.
Nikolai Karleif Lyngnes – Økonomiansvarlig, markedsføringsansvarlig og representant i studieutvalget

Faglig organisering av UiT – Det juridiske fakultet består


Det seneste året har det pågått en prosess hvor universitetsstyret har gjennomgått UiTs organisering av campus og fakulteter. Prosessen har resultert i en rekke forslag, blant annet hvor Det juridiske fakultet har blitt foreslått devaluert til institutt i et større tverrfaglig fakultet. Forslaget har vært gjenstand for stor debatt og til vår store glede vedtok universitetsstyret den 29. august at UiT skal være organisert i seks fakulteter, med et selvstendig juridisk fakultet.

Juridisk Studentutvalg Tromsø engasjerte seg tidlig i prosessen og har forsøkt å påvirke prosessen så godt som mulig til fordel for studentene og fagmiljøet. Vi har blant annet utarbeidet to høringsuttalelser:
– Høringsuttalelse 1 (vedlegg til fakultetsstyrets uttalelse). 
– Høringsuttalelse 2

Utvalget har videre deltatt aktivt i debatten og noen av våre bidrag kan leses her:
– Nordnorsk Debatt, kronikk v/ styremedlem Kristian Wangsfjord
– Itromso, uttalelse v/ nestleder Andrea Tolo Alver
– Khrono, uttalelse v/ leder Patrick Oware 
– Nordlys, uttalelse v/ leder Patrick Oware
– NRK, uttalelse v/ leder Patrick Oware
– Nordlys, uttalelse v/ leder Patrick Oware

JSU er glade for at fakultetet består. Vi ønsker alle studenter en flott sommer, og ser frem til nok et spennende studieår i deres tjeneste!

Undervisningsprisen 2016

Patrick Oware (t.v.) og Kristian Wangsfjord (t.h.) deler ut undervisningspriser til Lena Bendiksen og Marte Kolsum. Foto: Trude Haugseth Moe

For tredje gang på rad vinner Lena Bendiksen undervisningsprisen for beste foreleser. Marte Kolsum vinner for andre gang på rad prisen for beste seminarleder.

Juridisk Studentutvalg Tromsø gratulerer dem begge og takker for deres bidrag til studentene.

For å lese fakultetets nyhetsartikkel trykk her.