Nyheter

JSU har avholdt semesterets første styremøte!

Posted on

Juridisk Studentutvalg Tromsø har avholdt semesterets første styremøte. Referatet kan leses her. Styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø, høstsemesteret 2017. Fra venstre: Ivanna Frostad Ulriksen – Tillitsvalgtansvarlig. Anna-Maria Feodoroff – Representant i fakultetsstyret og velferdsansvarlig. Øyvind Grindberg Helseth – Nestleder og kontorkaptein. Patrick Oware – Leder. Kristin Tandy – Ansvarlig for Jusspust og vararepresentant i fakultetsstyret […]

Allmøte

Dagsorden allmøte vår 2017

Posted on

Tirsdag 4. april arrangerer JSU semesterets allmøte. Dagsaktuelle saker vil bli diskutert, budsjett og regnskap skal godkjennes og det skal velges fem nye styremedlemmer. Tradisjon tro blir det servert kaffe og boller med gult. Velkommen! Dagsorden for allmøtet finner du her.