Markedsføring

Vervet innebærer hovedansvar for markedsføring av styret, herunder arbeide for at JSU er synlig og kjent blant studentene, samt at studentene holdes oppdatert om styrets virke.