Lesesalsansvarlig

Vervet innebærer ansvar for lesesalene, herunder omfattes de faste lesesalsplassene. Lesesalsansvarlig har som oppgave å administrere søknadprosess og tildeling av faste lesesalsplasser. Det er også lesesalsansvarlig sin oppgave å passe på at lesesalsreglementet er oppdatert, samt fremme endringsforslag til styret dersom det finnes nødvendig.

Lesesalsreglement.