Fagkritisk rekke

Tema for foredragene og aktuelle foredragsholdere bestemmes i samarbeid med JSU Oslo og Bergen.

Vervet innebærer å ha hovedansvar for å arrangere fagkritisk rekke, herunder opprette kontakt med foredragsholderne, organisere gjennomføringen av foredragene og genrelt promotere arrangementet for studentene.

Klikk her for mer informasjon om arrangementet.