Representant i Juristforbundet-Student

Juristforbundet–Student er en av seksjonene i Juristforbundet og organiserer juridiske studenter i Norge. Organisasjonen ivaretar de juridiske studentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet. Juristforbundet–Student arbeider for at medlemmene skal få best mulige studieforhold – både generelle studieforhold og spesielle forhold ved den juridiske utdannelsen. Samtidig skal seksjonen bidra med faglig utvikling og danne møteplasser for juridiske studenter ved å gi dem tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler.

Styret i Studentseksjonen til Juristforbundet består av 6 medlemmer, hvorav 2 fra hvert av de juridiske fakultetene i Norge. JSU og Juristforeningen velger hver sin representant på sitt fakultet. Det avholdes styremøter 6-8 ganger pr år. 

Vervet som styremedlem i studentseksjonen til Juristforbundet  innebærer å være tillitsvalgt for alle juridiske studenter i Norge. Du deltar på nasjonalt nivå i politiske saker som omhandler utdanningspolitikk, overgangen til arbeidsmarked, juridisk kompetanseutvikling og profesjonsetiske spørsmål. Seksjonen arrangerer i tillegg forelesninger, kurs og mentorordning for studentene.

I tillegg nyter alle medlemmer av Juristforbundet–Student godt av medlemsfordelene i forbundet på samme måte som ordinære medlemmer.

Klikk her for mer informasjon om Juristforbundet-student

Klikk her for kontaktinfo til vår representant.