Representant i studieutvalget

Vervet innebærer å representere JSU i studieutvalget.

Studieutvalget er programstyret for masterstudiet i rettsvitenskap og LLM-programmet i Law of The Sea. Studieutvalget har en koordinerende, rådgivende og rapporterende funksjon for begge studieprogrammene.

Studieutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker vedrørende:

– Fagplaner og pensum
– Oppnevning av oppgaveutvalg
– Studiekvalitet og læringsmiljø
– Obligatorisk praksis i studiet, for eksempel søknader om særplass, endret praksistidspunkt, godkjenning av yrkespraksis som tilsvarende obligatorisk praksis.
– Spørsmål i forbindelse med eksamen, for eksempel prinsipielle saker om fritak fra eksamen, søknader om dispensasjon fra vilkår for oppmelding til eksamen, herunder tregangersregelen.
– Innpassing av utdanning fra andre læresteder.
– Andre saker hvor avgjørelsesmyndighet er delegert fra styret
– Andre saker i henhold til de enhver tid gjeldende regler og retningslinjer

Studieutvalget kan gi uttalelse i følgende saker:
– Endring av reglement (herunder eksamenskrav og studentopptak)
– Spørsmål i forbindelse med studentopptaket
– Undervisnings- og eksamensspørsmål som ikke avgjøres av studieutvalget
– Andre saker utvalget får seg forelagt.

Klikk her for mer informasjon om studieutvalget.

Klikk her for kontaktinfo til studentrepresentantene.