Representant i fakultetsstyret

Vervet innebærer å representere JSU i fakultetsstyret.

Fakultetsstyret er øverste organ ved fakultet. Fakultetsstyret har overordnet ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at fakultet drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder, og de mål og rammer som er fastsatt av overordnet myndighet og universitetsstyret.

Klikk her for mer info om fakultetsstyret.

Klikk her for kontaktinfo til studentrepresentantene.