Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig har ansvar for å sette opp budsjett, føre regnskap og søke om midler til driften av JSU.