Nestleder

Nestleder sitt ansvar er å være leders stedfortreder og sørge for at styrets drift opprettholdes til tross for leders fravær.