Leder

Leder har som hovedoppgave å drifte JSU. Herunder ligger det overordnede ansvar for studentrepresentantene i de ulike utvalg, de tillitsvalgte og JSU sin økonomi. Videre har leder ansvaret for styremøtene, samt føre referat fra disse.

Leder velges av styret etter at det er konstituert.

Tidligere ledere av JSU:

2016-2018: Patrick Oware

2015-2016: Henrik Rode

2014-2015: Harald Olsvik

2013-2014: Lene Emilie Øye

2011-2013: Snorre Nordmo

2009-2011: Ole Martin Loe

2008-2009: Jørgen Aas Eide