Ukens jurist

I forbindelse med JSU sitt arbeid mot negativt karakterpress på jusstudiet er det her publisert intervjuer med ulike jurister i arbeidslivet. Dette for å vise bredden i arbeidsmarkedet. Arbeidet mot negativt karakterpress har slagordet «Typisk norsk å være god, hvor vil du være god?» Intervjuene skal inspirere og informere jusstudentene om mulighetene etter endt utdanning.

stor logo 100x100 graa

Intervju med Øyvind Skjeseth (30), rådgiver i Statsbygg,

Marianne Hammer (41), seksjonssjef og advokat i Kreftforeningen, og Vivian Mikalsen, jurist i Arbeidstilsynet i Nord-Norge

Intervju med Sigrid Stokstad (47), forsker II på By- og regionsforskningsinstituttet NIBR

Intervju med Frode Stock (36), politiadvokat i Troms politidistrikt

Intervju med Mona Fardal (48), advokat hos Kommuneadvokaten i Larvik

Intervju med Mia Johnsen (30), rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Intervju med Bjørn-Ivar Bendiksen (29), dommerfullmektig i Nord-Troms tingrett

Intervju med Stine Sørensen (35), rådgiver i Forbrukerrådet

Intervju med Morten Lier Svendsen, jurist hos Direktoratet for e-helse

Intervju med Grete Ellingsen (39), statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Intervju med Stine Riis Håkonsen, jurist hos Oljeskattekontoret

Intervju med Helge Blyberg (30), jurist hos Forbrukerombudet

Intervju med Marianne Knapp (58), leder av Eiendomskontoret v/Utbyggingstjenesten i Tromsø kommune

Intervju med Ingar Nordmo Olsen (45), advokat/daglig leder hos advokatfirmaet Justitia AS