Studieutvalget

Studieutvalget er programstyret for masterstudiet i rettsvitenskap og LLM-programmet i Law of The Sea. Studieutvalget har en koordinerende, rådgivende og rapporterende funksjon for begge studieprogrammene.

Studieutvalget skal ha en ekstern og en intern studentrepresentant.
Følgende studenter er representert i Studieutvalget fra 01.08.16;

Intern representant fra JSU styret:
Emil André Krogh
ekr056@post.uit.no

Vara: Øyvind Grindberg Helseth

Ekstern studentrepresentant:

Torinn Emilie Mikalsen
torinnemilie@gmail.com

Vara: Mathilde Søreng

 

Klikk her for mer informasjon om vervet.

UiT» href=»http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=28927&p_document_id=71617&p_dimension_id=88177″>Klikk her for mer informasjon om studieutvalget.