Tillitsvalgte

Tillitsvalgte for studieåret 2016/17

Første avdeling:

Johanne Grov Eilertsen
E-post:

Tuva Sørensen
E-post:

Andre avdeling:

Sofie Foshaug
E-post: sofiefoshaug@hotmail.com

Thomas Hauan
E-post: thomas.b.hauan@gmail.com

Tredje avdeling:

Marianne Westvig Rogstag
E-post: mariannewrogstad@hotmail.com

Jorun Guldbakke Øiesvold
E-post: jorun.oeiesvold@gmail.com

Fjerde avdeling: 

Ingrid Skjelmo
E-post: ingrid.skjelmo@gmail.com

Anna-Maria Feodoroff
E-post: annamariafeodoroff@gmail.com

Femte avdeling: 

Aleksander Sandtrøen
E-post: asandtroen@gmail.com

Tord Pedersen
E-post: tord.pedersen@uit.no