JSU styret

JSU Styret 16/17

Styret i JSU skal bestå av syv faste styremedlemmer, inkludert styrets leder. Disse velges inn av allmøtet og sitter i styret ordinært for to semester av gangen, med mulighet for å stille til gjenvalg. Det er ønskelig at styrets medlemmer gjenspeiler studentmassen som helhet med tanke på kjønn og avdeling. 

Styrets arbeid er mangfoldig og må ses i sammenheng med det overordnede formål til studentutvalget – å bedre den faglige kvaliteten på studiet. Som styremedlem i JSU har hvert enkelt styremedlem en særskilt ansvarsoppgave i tillegg til ordinært styrearbeid. Arbeidsoppgaver med varig karakter skilles som regel ut i egne verv, mens arbeid med mindre grad av kontinuitet er ordinært styrearbeid som kommer i tillegget til vervet. Styrets medlemmer har taushetsplikt og mottar honorering fra fakultetet. Per 01.03.2016 honoreres styremedlemmene med 12500 i semesteret og leder med 25000.

Styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø består fra 01.01.17 av:
Patrick Oware – Leder
Andrea Alver – Nestleder og markedsføringsansvarlig
Kristian Wangsfjord – Økonomiansvarlig og ansvarlig for undervisningsprisen.
Øyvind Grindberg Helseth – Kontorkaptein og velferdsansvarlig
Mojdeh Allahpour – Tillitsvalgtansvarlig
Emil André Krogh – Ansvarlig for Fagkritisk rekke og representant i Studieutvalget.
Kari Sørgaard – Fagrådskordinator og representant i Fakultetsstyret.