Juridisk fagråd

Studentutvalgene ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø danner Juridisk fagråd. Fagråd avholdes en gang hvert semester, hvor to styremedlemmer fra hvert juridiske studentutvalg har stemmerett. Formålet med gjennomføring av fagråd, er at det skal fremme studentenes felles interesser ved de juridiske lærestedene.  

JSU Tromsø, Oslo og Bergen bytter på å være vertskap.

Statutter for juridisk fagråd.