Fagkritisk rekke

Fagkritisk rekke er et arrangement utviklet i samarbeid mellom JSU i Oslo, Bergen og Tromsø. Prosjektet går ut på å avholde en rekke av foredrag på hvert juridiske fakultet, look som kan gi studentene et fagkritisk og forskningsrelatert innblikk i rettsvitenskapen. Målet med foredragene er at de skal engasjere og inspirere studentene utenom det faglige tilbudet de ellers får på fakultetet. Foredragsholderne velges med omhu, og skal være respekterte navn innenfor det juridiske felleskap. Foredragene har en varighet på ca. 1 time. Etter hvert foredrag vil det være åpent for å stille spørsmål til foredragsholderen.

Arrangementet fagkritisk rekke ble første gang gjennomført i 2012, hvor det overordnede tema var «metodelæren».

Foredragsholdere var;
– Stipendiat ved UiT Roger Stelander Magnussen
– Professor ved UiB Jørn Øyrehagen Sunde
– Professor ved UiO Hans Petter Graver

Fagkritisk rekke ble nylig arrangert for andre gang, hvor det overordnede tema var «rettssikkerhet». JSU Oslo og Bergen gjennomførte arrangementet i 2013 og JSU Tromsø i 2014.

Foredragsholdere ved arrangementet i Tromsø var;
– Førsteamanuensis ved UiT Susann Funderud Skogvang, som snakket om samers rettssikkerhet.
– Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas, kontaktet av JSU Bergen, som snakket om ytringsfrihet og media.

I samarbeid med JSU Oslo og Bergen er vi nå i gang med å avklare tema for foredragsrekken som skal avholdes i løpet av neste studieår.