Fagrådskoordinator

JSU Tromsø arrangerer fagråd hvert tredje semester. Vervet innebærer da å organisere gjennomføringen av fagrådet, herunder kalle inn til dette, besørge protokollen distributert og holde orden på regnskapene og statuttene.

Uavhengig av om JSU Tromsø er vertskap for fagrådet, skal det oppnevnes en person i styret som har ansvaret for kontakten med de andre juridiske studentutvalgene i landet.

Statutter for juridisk fagråd

Klikk her for mer info om juridisk fagråd