Søknad om lesesalplass

Søknadsfristen for kontorplasser for høsten er september. Søknad for sommeren publiseres i slutten av vårsemesteret
Alle søknader må leveres gjennom vårt digitale søknadsskjema.

The application deadline for office spaces for the fall is september.
All applications must be submitted through our online form.

Søknad om kontorplass sommer 2020
Given and family name
Email address
Phone number
Purpose
Preferred office location
Who do you prefer to share an office with?

Vilkår
Jeg bekrefter at informasjonen ovenfor er korrekt og er innforstått med at søknaden ikke kan endres etter at den er sendt. Jeg har lest og aksepter «Reglement for faste lesesalsplasser for studenter på masterstudiet i rettsvitenskap».

Søknader som mottas etter utløpet av søknadsfristen vil ikke bli behandlet.
Tildelingen og administreringen av kontorplasser gjøres av Juridisk Studentutvalg Tromsø.
Avgjørelser kan ikke påklages.

Terms
I confirm that the information given in this form is true complete and accurate. I understand that the information cannot be changed after the time of submitting this form. I have read and accepted «Reglement for faste lesesalsplasser for studenter på masterstudiet i rettsvitenskap».

Applications received after the application deadline will not be processed.
The allocation and administration of office spaces is done by Juridisk Studentuvalg Tromsø.
Decisions cannot be appealed.