Søknad om lesesalplass

Søknadsfristen for kontorplasser for høsten er 15. januar 2021 09.00.
Alle søknader må leveres gjennom vårt digitale søknadsskjema.

The application deadline for office spaces for the fall is 15th of January 2021 09.00.
All applications must be submitted through our online form.

Vilkår
Jeg bekrefter at informasjonen ovenfor er korrekt og er innforstått med at søknaden ikke kan endres etter at den er sendt. Jeg har lest og aksepter «Reglement for faste lesesalsplasser for studenter på masterstudiet i rettsvitenskap».

Søknader som mottas etter utløpet av søknadsfristen vil ikke bli behandlet.
Tildelingen og administreringen av kontorplasser gjøres av Juridisk Studentutvalg Tromsø.
Avgjørelser kan ikke påklages.

Terms
I confirm that the information given in this form is true complete and accurate. I understand that the information cannot be changed after the time of submitting this form. I have read and accepted «Reglement for faste lesesalsplasser for studenter på masterstudiet i rettsvitenskap».

Applications received after the application deadline will not be processed.
The allocation and administration of office spaces is done by Juridisk Studentuvalg Tromsø.
Decisions cannot be appealed.

Vennligst velg et gyldig skjema