Nyheter

JSU har avholdt semesterets første styremøte!

Juridisk Studentutvalg Tromsø har avholdt semesterets første styremøte. Referatet kan leses her.

Styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø, høstsemesteret 2017.

Fra venstre:
Ivanna Frostad Ulriksen – Tillitsvalgtansvarlig.
Anna-Maria Feodoroff – Representant i fakultetsstyret og velferdsansvarlig.
Øyvind Grindberg Helseth – Nestleder og kontorkaptein.
Patrick Oware – Leder.
Kristin Tandy – Ansvarlig for Jusspust og vararepresentant i fakultetsstyret og studieutvalget.
Tord Karlsen – Ansvarlig for Fagkritisk Rekke og undervisningsprisen.
Nikolai Karleif Lyngnes – Økonomiansvarlig, markedsføringsansvarlig og representant i studieutvalget