La jurfak bestå

Faglig organisering av UiT – Det juridiske fakultet består


Det seneste året har det pågått en prosess hvor universitetsstyret har gjennomgått UiTs organisering av campus og fakulteter. Prosessen har resultert i en rekke forslag, blant annet hvor Det juridiske fakultet har blitt foreslått devaluert til institutt i et større tverrfaglig fakultet. Forslaget har vært gjenstand for stor debatt og til vår store glede vedtok universitetsstyret den 29. august at UiT skal være organisert i seks fakulteter, med et selvstendig juridisk fakultet.

Juridisk Studentutvalg Tromsø engasjerte seg tidlig i prosessen og har forsøkt å påvirke prosessen så godt som mulig til fordel for studentene og fagmiljøet. Vi har blant annet utarbeidet to høringsuttalelser:
– Høringsuttalelse 1 (vedlegg til fakultetsstyrets uttalelse). 
– Høringsuttalelse 2

Utvalget har videre deltatt aktivt i debatten og noen av våre bidrag kan leses her:
– Nordnorsk Debatt, kronikk v/ styremedlem Kristian Wangsfjord
– Itromso, uttalelse v/ nestleder Andrea Tolo Alver
– Khrono, uttalelse v/ leder Patrick Oware 
– Nordlys, uttalelse v/ leder Patrick Oware
– NRK, uttalelse v/ leder Patrick Oware
– Nordlys, uttalelse v/ leder Patrick Oware

JSU er glade for at fakultetet består. Vi ønsker alle studenter en flott sommer, og ser frem til nok et spennende studieår i deres tjeneste!