Uttalelse angående omstruktureringsprosess ved UiT – Norges arktiske universitet

Juridisk Studentutvalg Tromsø har utarbeidet en uttalelse angående omstruktureringsprosessen ved UiT – Norges arktiske universitet. Dokumentet er vedlagt Fakultetsstyret sitt høringssvar på arbeidsgruppen for faglig organisering sin rapport. Uttalelsen finner du ved å trykke her.