Ønsker du å forbli en Jurfak’er?

I september i år ble en rapport fra NIFU publisert, som har gjennomgått organisasjons- og styringsstrukturen for hele UiT – Norges arktiske universitet. Rapporten gjennomgår dagens struktur, og resultatet av senere tids fusjoneringer med universiteter og høgskoler synes å ha skapt et dårligere utviklingspotensial for universitetet som enhet. Rapporten foreslår derfor omstrukturering, hvor det etableres faglig bredt sammensatte fakulteter som også er campusoverskridende.

Det juridiske fakultet foreslås av rapporten inngått i enten en tre-fakultetsmodell eller en fire-fakultetsmodell. Konsekvensen av dette er at fakultetet som enhet opphører, og studieprogrammet Rettsvitenskap underlegges et større fakultet. Rapporten er imidlertid kun rådgivende, og det er nå opp til fakultetene og universitetsstyret å fatte de endelige vedtak. Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet skal i slutten av denne måneden diskutere fremtidig strategi knyttet til dette, og vi i JSU inviterer nå dere studenter til å delta i debatten.

JSU er representert i fakultetsstyret, og vil viderebringe de meninger og synspunkter dere skulle ha om temaet. Vi ber dere derfor om å lese NIFU-rapporten, og gi oss deres meninger pr. spørreskjema, eller send det til oss her på facebook eller på e-post: jsutromsoe@gmail.com.

Den 19. oktober vil det også være et åpent møte om NIFU-rapporten i auditorium 3 kl. 12.15, og vi oppfordrer alle til å komme på møtet for å gjøre opp deres meninger.

Saken vil også være på dagsorden på vårt allmøte den 31. oktober, og det vil bli mulighet til å debattere saken der.

Link til NIFU-rapporten: https://brage.bibsys.no/…/2412721/4/NIFUrapport2016-30_2.pdf
Link til åpent møte om NIFU-rapporten: https://uit.no/…/presentasjon_av_rapport_fra_nifu_-_invitas…
Link til allmøtet: https://www.facebook.com/events/186362171772888/
Link til spørreskjemaet: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfIXiLs1VMTjC4psC…/viewform