Annet

Endring av sammensetningen av oppgaveutvalg

Hei alle studenter.

I dag vedtok fakultetsstyret på Jurfak at det ikke lenger skal være studenter med i oppgaveutvalg på fakultetet. Denne endringen skjer etter en lang prosess hvor vi i JSU har arbeidet hardt for å beholde studentene i oppgaveutvalget. Vi er selvfølgelig skuffet over utfallet, men vi håper at studentstemmen kan komme inn i eksamensarbeidet igjen en gang i fremtiden.

For de som ikke er kjent med ordningen så er oppgaveutvalgene de som vedtar eksamensoppgavene som gis på fakultetet. I oppgaveutvalgene har det tidligere vært medlemmer fra fakultetet, eksterne representanter og to studenter. Studentene har blitt oppnevnt av JSU basert på en rekke kriterier vi arbeidet ut fra.

Nå som det ikke lenger skal være studenter i oppgaveutvalgene mener vi det vil gå på bekostning av kvalitetssikringen til eksamensoppgavene som blir gitt. Denne endringen vil også gjøre at jurfak på UiT skiller seg fra ordningene på både UiO og UiB hvor de har studenter med i oppgaveutvalgene. Vi mener at det er viktig å ha studenter som kan representere studentperspektivet i utvalgene, fordi de best kan ivareta studentenes interesser. Siden vi i Tromsø har så store eksamener ser vi det som ekstra viktig at studenter er med på å påvirke de få prøvingssituasjonene vi har på fakultetet. Det er også viktig med et mangfold av meninger og synspunkter i oppgaveutvalgene, for å sikre nærmest mulig sammenheng mellom øving og prøving.

Om dere ønsker å lese mer om saken kan dere se på saksfremlegget her: https://uit.no/moteportalen/um/mote?id=3133 – Under sak 43/23.

Hilsen Simon Christoffersen,

Styreleder JSU

(Innlegget ble lagt ut på JSU sin Facebookside 9. juni 2023)