La jurfak bestå

Ønsker du å forbli en Jurfak’er?

Posted on

I september i år ble en rapport fra NIFU publisert, som har gjennomgått organisasjons- og styringsstrukturen for hele UiT – Norges arktiske universitet. Rapporten gjennomgår dagens struktur, og resultatet av senere tids fusjoneringer med universiteter og høgskoler synes å ha skapt et dårligere utviklingspotensial for universitetet som enhet. Rapporten foreslår derfor omstrukturering, hvor det etableres […]