Annet

Endring av sammensetningen av oppgaveutvalg

Posted on

Hei alle studenter. I dag vedtok fakultetsstyret på Jurfak at det ikke lenger skal være studenter med i oppgaveutvalg på fakultetet. Denne endringen skjer etter en lang prosess hvor vi i JSU har arbeidet hardt for å beholde studentene i oppgaveutvalget. Vi er selvfølgelig skuffet over utfallet, men vi håper at studentstemmen kan komme inn […]

Nyheter

JSU filmen

Posted on

Ønsker du å gjøre en forskjell for studentene, delta i utfordrende og spennende studentpolitikk, samt få nyttig organisasjonserfaring? Da bør du engasjerer deg i studentpolitikken ved Det juridiske fakultet enten som styremedlem i juridisk studentutvalg eller som tillitsvalgt.

Allmøte

Allmøte vår 2015

Posted on

JSU inviterer til allmøte tirsdag 14. april. På allmøtet skal det velges 5 styremedlemmer, cialis representanter til fakultetsstyret, studieutvalget og studentparlamentet. I JSU stiller du kun til styrevalg og ikke et bestemt verv. Alle arbeidsoppgaver fordeles så internt i styret på konstituerende møte. Ønsker du å gjøre en forskjell for studentene, delta i utfordrende og […]