Studentparlamentet vedtok JSUs forslag!

Studentparlamentet vedtok i går JSUs forslag om krav til begrunnelse ved tildelingen av semesteravgiftsmidlene:

«Semesteravgiftsfordelingskomiteen skal i sin innstilling skriftlig og konkret begrunne hver enkelt søknad på bakgrunn av kriteriene i denne bestemmelsen og den enkelte søknads innhold. Begrunnelsene skal offentliggjøres.»

JSU er fornøyd med at det omsider stilles krav om begrunnelse ved tildeling av studentenes penger – over fire milloner kroner! Takk for støtte fra de andre studentutvalgene på UiT og studentene på Jurfak.