Faglig organisering av UiT – Det juridiske fakultet består


Det seneste året har det pågått en prosess hvor universitetsstyret har gjennomgått UiTs organisering av campus og fakulteter. Prosessen har resultert i en rekke forslag, blant annet hvor Det juridiske fakultet har blitt foreslått devaluert til institutt i et større tverrfaglig fakultet. Forslaget har vært gjenstand for stor debatt og til vår store glede vedtok universitetsstyret den 29. august at UiT skal være organisert i seks fakulteter, med et selvstendig juridisk fakultet.

Juridisk Studentutvalg Tromsø engasjerte seg tidlig i prosessen og har forsøkt å påvirke prosessen så godt som mulig til fordel for studentene og fagmiljøet. Vi har blant annet utarbeidet to høringsuttalelser:
– Høringsuttalelse 1 (vedlegg til fakultetsstyrets uttalelse). 
– Høringsuttalelse 2

Utvalget har videre deltatt aktivt i debatten og noen av våre bidrag kan leses her:
– Nordnorsk Debatt, kronikk v/ styremedlem Kristian Wangsfjord
– Itromso, uttalelse v/ nestleder Andrea Tolo Alver
– Khrono, uttalelse v/ leder Patrick Oware 
– Nordlys, uttalelse v/ leder Patrick Oware
– NRK, uttalelse v/ leder Patrick Oware
– Nordlys, uttalelse v/ leder Patrick Oware

JSU er glade for at fakultetet består. Vi ønsker alle studenter en flott sommer, og ser frem til nok et spennende studieår i deres tjeneste!

Undervisningsprisen 2016

Patrick Oware (t.v.) og Kristian Wangsfjord (t.h.) deler ut undervisningspriser til Lena Bendiksen og Marte Kolsum. Foto: Trude Haugseth Moe

For tredje gang på rad vinner Lena Bendiksen undervisningsprisen for beste foreleser. Marte Kolsum vinner for andre gang på rad prisen for beste seminarleder.

Juridisk Studentutvalg Tromsø gratulerer dem begge og takker for deres bidrag til studentene.

For å lese fakultetets nyhetsartikkel trykk her. 

Ønsker du å forbli en Jurfak’er?

I september i år ble en rapport fra NIFU publisert, som har gjennomgått organisasjons- og styringsstrukturen for hele UiT – Norges arktiske universitet. Rapporten gjennomgår dagens struktur, og resultatet av senere tids fusjoneringer med universiteter og høgskoler synes å ha skapt et dårligere utviklingspotensial for universitetet som enhet. Rapporten foreslår derfor omstrukturering, hvor det etableres faglig bredt sammensatte fakulteter som også er campusoverskridende.

Det juridiske fakultet foreslås av rapporten inngått i enten en tre-fakultetsmodell eller en fire-fakultetsmodell. Konsekvensen av dette er at fakultetet som enhet opphører, og studieprogrammet Rettsvitenskap underlegges et større fakultet. Rapporten er imidlertid kun rådgivende, og det er nå opp til fakultetene og universitetsstyret å fatte de endelige vedtak. Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet skal i slutten av denne måneden diskutere fremtidig strategi knyttet til dette, og vi i JSU inviterer nå dere studenter til å delta i debatten.

JSU er representert i fakultetsstyret, og vil viderebringe de meninger og synspunkter dere skulle ha om temaet. Vi ber dere derfor om å lese NIFU-rapporten, og gi oss deres meninger pr. spørreskjema, eller send det til oss her på facebook eller på e-post: jsutromsoe@gmail.com.

Den 19. oktober vil det også være et åpent møte om NIFU-rapporten i auditorium 3 kl. 12.15, og vi oppfordrer alle til å komme på møtet for å gjøre opp deres meninger.

Saken vil også være på dagsorden på vårt allmøte den 31. oktober, og det vil bli mulighet til å debattere saken der.

Link til NIFU-rapporten: https://brage.bibsys.no/…/2412721/4/NIFUrapport2016-30_2.pdf
Link til åpent møte om NIFU-rapporten: https://uit.no/…/presentasjon_av_rapport_fra_nifu_-_invitas…
Link til allmøtet: https://www.facebook.com/events/186362171772888/
Link til spørreskjemaet: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfIXiLs1VMTjC4psC…/viewform